portretrechten
auteursrecht - copyright

Portretrecht vs auteursrecht

Beide komen zo vaak voor, dat ze vaak verward worden. Kort uitgelegd:

- portretrecht: recht van wie je ziet op het werk
- auteursrecht: recht van wie het werk dat je ziet of hoort heeft gemaakt

wat zegt de wet

 • Welke typen werk vallen onder het auteursrecht?
  De eigenaar van het auteursrecht heeft (met enkele uitzonderingen) het exclusieve recht het werk op bepaalde specifieke manieren te gebruiken. Als iemand een oorspronkelijk werk maakt dat is vastgelegd op een fysiek medium, is deze persoon automatisch de houder van het auteursrecht op het desbetreffende werk. Veel soorten werk komen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, waaronder:
  - audiovisuele werken, zoals tv-programma's, films en online video's
  - geluidsopnamen en muzikale composities
  - geschreven werken, zoals lezingen, artikelen, boeken en muzikale composities
  - visuele werken, zoals schilderijen, posters en advertenties
  - videogames en computersoftware
  - toneelwerken, zoals toneelstukken en musicals
 • Is het mogelijk een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te maken op het auteursrecht?
  Ja, in bepaalde omstandigheden is het mogelijk een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te maken op het auteursrecht van de eigenaar. Hierbij wordt de term fair use (redelijk gebruik) gebruikt, rekening houdend met:
  - het doel en karakter van het gebruik, inclusief de vraag of het gebruik commercieel is of educatief en non-profit
  - de aard van het beschermde werk
  - de omvang en het belang van het overgenomen deel in verhouding tot het beschermde werk als geheel
  - het effect van het gebruik op de (potentiële) markt voor of waarde van het beschermde werk
 • Kan inhoud worden verwijderd op basis van een claim wegens auteursrechtschending?
  Dat kan inderdaad, zelfs wanneer je ...
  - de eigenaar van het auteursrecht vermeldt
  - geen inkomsten genereert met de inbreukmakende inhoud
  - betaald hebt voor de desbetreffende inhoud
  - ergens anders vergelijkbare inhoud op internet hebt gevonden
  - de inhoud hebt gekocht en over een fysieke of digitale kopie beschikt
  - de inhoud zelf hebt opgenomen van tv of radio of in een theater of bioscoop
  - de inhoud zelf uit een tekstboek, van een poster of foto hebt gekopieerd
  - verklaart dat "er geen auteursrechtschending is bedoeld"
 • Wat is het verschil tussen auteursrecht en een handelsmerk? En hoe zit het met patenten?
  Auteursrecht is slechts één vorm van intellectueel eigendom. Het is niet hetzelfde als een handelsmerk, waarmee merknamen, slogans, logo's en andere bronaanduidingen worden beschermd tegen gebruik door anderen voor bepaalde doeleinden. Het is ook niet hetzelfde als het patentrecht, waarmee uitvindingen worden beschermd.
 • Wat is het verschil tussen auteursrecht en privacy?
  Het feit dat je voorkomt in een video, foto of geluidsopname, betekent niet dat je de eigenaar van het bijbehorende auteursrecht bent. Als een vriend van je bijvoorbeeld een foto van je neemt, is hij de eigenaar van het auteursrecht op de foto die hij heeft gemaakt. Als je vriend, of iemand anders, zonder jouw toestemming een video, foto of opname van je heeft geüpload en je van mening bent dat je privacy of portretrecht hierdoor wordt geschonden, kan je een klacht indienen.

indien je misbruik van je auteursrecht vaststelt

wat kan je zelf doen

communiceren

contacteer de overtreder en vraag om je werk te verwijderen

klacht politie

wanneer communicatie niet lukt: leg klacht neer bij de politie

vredegerecht

wanneer klacht niks verandert, is vredegerecht een gratis optie

rechtbank

geen akkoord bij vrederechter: contacteer je advocaat

35

medewerkers

19

locaties

omdat jouw portret belangrijk is voor je

onze diensten

Portretrecht en recht op afbeelding is onze specialiteit

We bestaan uit een team van gespecialiseerde medewerkers die al jaren de rechten van afbeelding verdedigen, voor zowel individuen als professionelen, zoals acteurs, modellen, topsporters en bekende gezichten.

  ontdek onze diensten en team