In welke mate geef je toestemming op een muziekfestival.

Svetlana gaat naar een festival. Een fotograaf vraagt haar om een foto, en ze poseert maar al te graag. Een jaar later staat haar foto op de affiche van de nieuwe editie.

Een fotograaf moet altijd toestemming vragen vooraleer hij een foto neemt. Zelfs wanneer je toestemming hebt gegeven om de foto te nemen, mag de foto niet zomaar voor eender wat gebruikt worden.

OPGELET: Door te poseren, geef je stilzwijgend toestemming om de foto te nemen, maar niet voor iets anders (zoals het gebruiken van je foto op een affiche). Veel festivals hebben wel de expliciete voorwaarde dat wie zich op hun terrein begeeft, automatisch akkoord gaat met het volledig afstaan van je recht op afbeelding.

Overzichtsfoto's die gemaakt zijn op het publieke domein of tijdens publieke manifestaties (bvb. activiteiten, festivals, fuiven) worden niet als een overtreding van het portretrecht beschouwd, tenzij ze duidelijk op één of enkele personen focussen. Maar zelfs dan kan iemand die zich herkent op de foto en daar niet mee akkoord is, zich beroepen op zijn recht op privacy om te eisen dat de foto in kwestie niet langer gebruikt wordt en vernietigd wordt.