Ontslag voor medewerkers die beelden van bejaarden verspreidden

Een woonzorgcentrum voor bejaarden heeft vijf medewerkers op staande voet ontslagen nadat ontdekt werd dat de groep afbeeldingen van bejaarden op hun smartphone bewaard en gedeeld zouden hebben. De beelden werden genomen om medische redenen, enkele ook tijdens gemeenschappelijke avond activiteiten. Ook zou er bij het woonzorgcentrum sprake zijn van een mogelijk datalek, dus werd een melding ervan gedaan bij de privacycommissie en het parket.

De motivering van het ontslag was op basis van interne regels. De algemeen directeur spreekt van een attitudeprobleem en een incorrecte persoonlijke omgang van medewerkers met klanten, wat een verdere samenwerking onmogelijk maakte. Maar uiteraard spelen de inbreuken op de wet van de privacy en het portretrecht ook een grote rol. Want ook al is het momenteel nog onduidelijk of de beelden ook elders verspreid werden buiten die vijf medewerkers, toch kunnen de betreffende bejaarden of familieleden hier ook nog een schadevergoeding voor eisen.