Kinderen worden gefilmd in de kinderopvang door een werknemer

Filip werkt in de kinderopvang als opvoeder. Zijn bazin vraagt om enkele oefeningetjes die de kleuters maken te filmen en benadrukt daarbij om alle kleuters zeker ook individueel in beeld te brengen. Ze wil met dit filmpje haar opvang promoten om zo ouders te overtuigen van de kwaliteit van de activiteiten tijdens haar opvang. Filip filmt enkele oefeningen en plaatst het filmpje vervolgens op de Facebookpagina van de kinderopvang.

Een fotograaf of cameraman moet steeds toestemming vragen vooraleer hij iemand fotografeert of filmt. Een minderjarige zonder onderscheidingsvermogen (jonger dan 12 jaar) kan zelf geen toestemming geven. In dit geval moeten de ouders dus toestemming geven. Filip heeft geen toestemming gevraagd aan de ouders van de kinderen die in de kinderopvang zitten. Dit is een duidelijk geval van overtreding van portretrecht.

OPGELET: Voor deze kinderen moet de fotograaf of cameraman aan de ouders van het kind toestemming vragen. Voor een minderjarige met onderscheidingsvermogen (vanaf 12 à 14 jaar) moeten de minderjarige én zijn ouders toestemming geven.